Blogger
Facebook
Google+
Youtube
Twitter
Tweet
Telefon:+36-57/443-080
E-mail: fortkom@invitel.hu
Érdemes visszatérni hozzánk,
mert az oldalt folyamatosan
frissítjük!

Szállítási feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek a Fort-Kom Kft. (a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása.

 Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására.

 Eladó

Név: Fort-Kom Kft.

Székhely: 5130 Jászapáti Kossuth Lajos u. 15-17.

Telefon: +36 57 443 080. Email: fortkom@invitel.hu Web: www.fabutorgyartas.hu Cégjegyzékszám: 16-09-008018 , Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 13354543-2-16

 

  1. 1.  Regisztráció

 A vásárlás regisztrációhoz kötött, de a Vevő az első vásárlás előtt regisztrálhatja magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatok közül a * szimbólummal jelölteket kell ki tölteni. A webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése szintén nem kötött regisztrációhoz.

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később - bejelentkezés után - módosíthatók.

  

  1. 2.  Bejelentkezés

 A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

  

  1. 3.  Vásárlás

 A vásárlás lépései:

-   a megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezése,

-  számlázási és szállítási adatok megadása,

-  fizetési információk megadása

-   megrendelés ellenőrzése,

-  Általános Szerződési Feltételek elfogadása,

-   megrendelés végleges elküldése.

-   megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben a Vevőnek.

 Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 Eladó a megrendelhető áruk és szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

 Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

 A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

 Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít Vevő részére. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

  

  1. 4.               Vételár

 A vételár mindig a kiválasztott áru vagy szolgáltatás mellett feltüntetett ár. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

 Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

Eladó a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól, amely megtekinthető Eladó székhelyén. Ebben az esetben Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet Eladóval szemben.

 A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre, postaköltségre, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek és szolgáltatásoknak a járulékos költségekkel növelt vételára.

A szállítási módokat és költségeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

  A webáruházban megvásárolható szolgáltatásokat Eladó közvetített szolgáltatásként is nyújthatja.

 A termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget és postaköltséget Eladó közvetített szolgáltatásként a kosár tartalma végén, a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

 

  1. 5.               Fizetés

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai vagy futár által történő szállítást követő átvétel időpontjában a postai kézbesítőnek készpénzben fizetendő.

Előre utalás

Az elfogadott megrendelés vételára az Eladó által megadott bankszámlaszámra, a megrendelés Eladó általi teljesítését megelőzően kerül elutalásra. Vevő a vételárat a visszaigazoló email megérkezését követő 8 napon belül köteles megfizetni.

Készpénz

Készpénzzel az áru helyszíni átvétele esetén lehet fizetni az átvétel helyén.

 

Az Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A számla minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő részére.

 Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

  1. 6.               Szállítás, átvétel

 A raktáron lévő termékek kiszállítása általában 4 munkanapon belül megtörténik, az egyedi bútorok kiszállítását 4-6 hétre vállalja Eladó.

A megrendelés kiszállításának dátumáról Eladó visszaigazolást fog küldeni, a visszaigazolásban szereplő dátum a teljesítési határidő.

A kiszállítás dátuma alatt helyszíni átvétel esetén azt a napot kell érteni, amikor az árut a megrendelő átveheti, postai vagy futárszolgálat útján kiszállítandó megrendelés esetén pedig azt a napot, amikor a megrendelést Eladó átadja a fuvarozó részére.

Eladó teljesítési határideje előre utalás esetén a vételár Eladó számlájára történő megérkezését követő napon kezdődik.

 Vevő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

 Futárral, utánvét

A szállítás munkanapokon, munkaidőben történik. A szállítási díj csak a küldemény megadott címre történő kiszállítását tartalmazza, de nem tartalmaz beüzemelési, rakodási, pakolási vagy egyéb költséget.

 Személyes átvétel Eladó székhelyén

Amennyiben az átvétel nem történik meg két hetes időszakon belül, eladó mentesül a megrendelés teljesítése alól.

 Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, illetve szolgáltatás átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) Vevő viseli.

 

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

 Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

 Eladó a szállítás és átvétel lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

 

 

 

Hírlevél küldése:
Kezdőlap Kerti bútorok Elemes szobabútorok Fort- vivien bútorcsalád Fort- Lux, Bea bútorcsalád
Hársfából gyártott bútorcsalád Fort- Titan bútorcsalád
Elemes konyha bútorok Ágyak Partnereink Ajtófazonok, Fogantyúk
© 2013-2014 Fort-Kom Bútoripari Kft. | Tel:. / Fax.:+36-57/ 443-080 | 5130 Jászapáti, Kossuth út 17.
Impresszum és Tárhely Szolgáltató
kertibutor.lap.hu | ágy.lap.hu | egyedibutor.lap.hu
Készítette: Global Web Design Stúdió